RadioCom 5.1 RX / TX

DSP-filter analizator i program za dekodiranje

DSP-filter dekodiranje pomoću računara
RTTY, CW, PSK, Fax, Satfax, Synop, SSTV dekoderi

Program za upravljanje za preko 80 prijemnika i primopredajnika bez dodatnog hardvera
AudioRecorder, 3DScanner, Equalizer, SatTracking, AudioAnalyzer i osciloskopi

sa Time-Management-om i integrisanom bankom podataka za frekvencije

 

Minimalna konfiguracija računara:
Intel Pentium/Celeron na 200 MHz ili brži.
Grafička kartica sa min. 16 bitnim bojama
Rezolucija monitora: 1024x768
1 slobodan com-port
16 bit full-duplex zvučna kartica sa LineIn ulazom
Win '95 '98 ´ME ´2000 ´NT4 SP/3

 

Šta radi ovaj program?

Omogućuje dekodiranje digitalnih i analognih signala iz radio signala. Dodatno poboljšava kvalitet tona kako je do sada bilo moguće samo kod DSP prijemnika. Bez ikakvog specijalnog hardvera, signal se preko zvučne kartice dovodi u računar, a preko com-porta se upravlja prijemnikom, takođe bez specijalnog hardvera. Prijemni signal se reprodukuje preko zvučnika u računaru. RadioCom 5.1 se isporučuje sa još filter-analizatorom, TimeSpectroScope, DualScope, Audio-Recorder, RTTY, CW, FAX, SSTV, PSK (PSK31, QPSK i BPSK), Synop dekoder, 3D skener i SatTracking. Znači: imate sve u jednom programu i ne morate razmišljati o tome koji Vam je program potreban za koji režim rada!

Za prijem vesti iz radio talasa do sada je bio potreban SSB prijemnik za tehnikom za dekodiranje. Danas je razvijen takav koncept da je pomoću uobičajenog multimedijalnog računara moguće izbeći skupu eksternu filtersku tehniku, a komfort u radu je daleko veći. Skupi indikatori, instrumenti, prekidači i potenciometri se sada nalaze samo na monitoru računara.

DigitalSignalProcessing, analiza frekvencije i dekodiranje podataka su takođe uključene u programu. Ono što se do sada radilo sa skupom filterskom tehnikom sada se realizuje pomoću računara. Veoma loši signali kod jednostavnih prijemnika se tako poboljšavaju da je moguće primeniti delovanje integrisanog ekvilajzera, vrlo slikovito, jednostavno i na akustičan način.

Radnu površinu u programu RadioCom 5.1 smo razvili tako da se specijalno prilagođava Vašim potrebama. LiveWorkViewer, na primer, omogućuje Vam da za vreme prijema faksa obrađujete nešto drugo, a da pri tom ne ometate tekući prijem. Svi elementi radne površine programa se mogu vrlo lako prilagoditi tekućim potrebama korisnika. DualScope poboljšava analizu signala i delovanje kvaliteta signala  na rezultat. Takođe na raspolaganju su SpectrumAnalyser, TimeSpectroScope i X/Y-Scope.

Posredstvom izmenjive banke podataka menadžera frekvencija (FrequenzManager) moguće je zapamtiti sva kompleksna podešavanja vezana za predajnik, da bi ih kasnije mogli ponovo pozvati. Ova banka podataka sadrži dodatne podatke za Synop dekoder. U njoj se nalaze podaci za dekodiranje signala sa satelita i drugi podaci za dekodere. Sada možete vremenski isplanirati određene zadatke pomoću TimeManager-a. Na taj način Vam neće ništa promaći.

Funkcijama Frq/Channel skenera se vrši trodimenzionalni prikaz  jačine signala, NF analizatora ili dijagrama. Memorisanje prikaza audio analizatora omogućuje kasniju analizu signala po frekvenciji i vremenu. Pomoću audio rekordera mogu se snimiti i reprodukovati signali za kasniju analizu i dekodiranje.

Satfax se može uživo i sinhrono primati bez uobičajenih dopler-efekata, a zatim predstaviti u najvišoj rezoluciji. SatTrack program Vam slikovito, na karti sveta, daje informacije o tome kada i gde se nalazi neki satelit.

Audio-kontroler upravlja svim audio funkcijama, drajverima i mikserom, kao i specijalnim AudioSquelch-om i DSP filteromsa FFT ekvilajzerom (FastFourierTransformation). To Vam omogućuje realizaciju nekoliko notch filtara u jednom pojasnom filteru ili da napravite krivu filtera sa proizvoljnom valovitošću i varijabilnom strminom pri rezoluciji od 2 Hz. Jednostavno, nacrta se kriva sa najkomplikovanijom karakteristikom.

Demo programa ne postoji, ali postoji nekoliko pogleda na radnu površinu.

Tehnički podaci za RadioCom 5.1 RX / TX

Live Work Viewer
Specijalne WorkViewer-radne površine kakve se sreću kod editora teksta i slike. Sa specijalnim karakteristikama koje odgovaraju poznatim problemima i željama.

AudioController
Kontrola svih audio funkcija, drajvera i miksera. AudioSquelch, upravljanje funkcijama filtera i ekvilajzera itd.

RTTY dekoder
Dekodiranje RTTY, CW, SITOR, B-PSK, Q-PSK, (PSK31), NAVTEX i SYNOP podataka. Specijalni filter i pomoć pri podešavanju.

FAX dekoder
AM/FM faksevi, svi IOC i RPM; specijalni filter za faks, HAM faks, meteorološki i SAT faks direktno, uživo i sinhrono, bez uobičajenih problema, dopler-efekata itd.

SSTV dekoder
Svi modovi. Specijalni filter, boje do 32 bita, svi formati i parametri slike varijabilni.

CW dekoder
Svi parametri potpuno varijabilni.

Rekorder funkcija
Snimanje i reprodukcija signala, uključujući funkcije za kasniju analizu i dekodiranje.

Filter/Equalizer
Funkcije filtera/ekvilajzera do rezolucije od 2 Hz sa varijabilnom strminom, jednostavnim klikom miša. Moguće sve kombinacije filtera, kao npr. više notch filtera u jednom pojasnom filteru ili filterska kriva proizvoljne valovitosti.

Channel-Scanner, Frequenz-Scanner
3D prikaz jačine signala, audio signala ili vremenskih dijagrama. Memorisanje izgleda audio signala za kasniju analizu (Audio memorisanje, frekvencija i vreme).

Time Manager
Organizacija prijema teksta i slike u željeno vreme.

Sattracking
Prikaz pozicija svih satelita na karti sveta. Svi podaci i vrste dekodiranja, kao i vremenski planovi.(c) 2000 BONITO Germany

Web: www.bonito.net      email: info@bonito.net